Yay günlərinin xəzan yarpaqları

Продолжительность: 01:14:32

Yay günlərinin xəzan yarpaqları (film, 1986) Filmdəki hadisələr ucqar dağ kəndində baş verir. Kinolent əbədi bir mövzuya-atalar və oğullar probleminə toxunmuşdur. Burada yaşlılar tərəfindən diktə şəraitində yeniyetmələrin şüurunun formalaşmasından və yetkinləşməsindən danışılır. Листопад в пору лета Талантливый педагог Шамси приезжает в труднодоступное горное селение Дашдатюк, где становится директором местной школы. Переживая за то, с какими знаниями учащиеся выйдут из школы, он накануне окончания школьных занятий решает провести директорскую контрольную, что вызывает протесты как родителей так и начальства. Ему удаётся оказать огромное нравственное влияние на учащихся и остаться при своём намерении, но какой ценой ему стоит это сделать, когда наперекор герою фильма идёт собственная семья.

Dolu
2012 Азербайджан
Qala
2008 Азербайджан
Tilsim
2005 Азербайджан
Girov
2005 Азербайджан
Yuxu
2001 Азербайджан
Ailə
1998 Азербайджан
Yük
1995 Азербайджан
Ümid
1995 Азербайджан
Haray
1993 Азербайджан