“YALANÇILAR”

Продолжительность: 00:46:38

“YALANÇILAR” 2 əsrin qovşağında baş verən əxlaqi dəyərlər dəyişməsi və nəsillər arasında münasibətlərin geniş mənzərəsi filmdə öz əksini tapır

Dolu
2012 Азербайджан
Qala
2008 Азербайджан
Tilsim
2005 Азербайджан
Girov
2005 Азербайджан
Yuxu
2001 Азербайджан
Ailə
1998 Азербайджан
Yük
1995 Азербайджан
Ümid
1995 Азербайджан
Haray
1993 Азербайджан